20 d’agost 2014

Es difumina en la distància el color, la memòria, la muntanya.
.
Inspirat en una imatge de Cinta Llatje.