03 d’agost 2015

desdefinicionsfelicitast. Petita dosi de felicitat.
florçuda. La més forta de les flors.
hispànic. Tipus de por malaltissa que envaeix certs habitants de la península ibèrica quan veuen perillar la integritat territorial.
maggisteri. Capacitat d’ensenyar per art de màgia, molt útil per a acabar amb el fracàs escolar.