23 d’abril 2019

Imatges de Sant Jordi


Amb Maria Mestre i Conxita Jiménez

 Amb Pili Cugat i Carlos Lupprian
 Amb Valer Gisbert i Sílvia Panisello

Amb Sílvia Panisello, Georgina Matamoros, Sinta Salvadó i Eduardo Margaretto
 Amb Emigdi Subirats
 Amb Fede Cortés, Maria Mestre, Xabier Coluig i Francesca Aliern
Amb Francesca Aliern i Josep Igual
.
Notícia a Canal 21