16 de febrer 2020

A mig camí de la incertesa, l'índex


100 pàgines; 57 contes. Feu la mitjana.