06 de juliol 2015

Desdefinicions

Text-tura. Paraules que deixen empremta.