13 de febrer 2018

causa o la conseqüència

Baixar d'una muntanya és la causa o la conseqüència d'haver-hi pujat?