15 de maig 2015

Vella cosidora perd l'agulla que abans enfilava amb destresa, al paller de la vida. És igual, també havia perdut la vista.