05 d’octubre 2015

desdefinicions

cimentiri. Plaça on s’arrenquen els arbres per fer-la dura.