16 de febrer 2016


Invisible el món, si em clous els ulls. Silenci de colors, no de mans.
.
Inspirat en una imatge de Oscar Keys.