16 de març 2016

No és la derrota, sinó el vent, a casa



Hi arriba ja el nou llibre, No és la derrota, sinó el vent
Benvingut a casa!