09 de juny 2017

DESTINATARIS DE CARTES PREVISIBLES

DESTINATARIS DE CARTES PREVISIBLES
El nen que vas conèixer.
El plat que no has trencat.
La ràdio que escolta la veïna.
Els dubtes que t'assetgen quan no dorms.

La filera de formigues que s'allunya al descampat.