29 d’octubre 2017

Proposta a editorials catalanes

Proposta a editorials catalanes: suprimir pàgina 155, o deixar-la en blanc.