03 de gener 2013

La vida sembla que ja no tingui sentit? Abans t'agradaven els mots encreuats?