07 de gener 2013

Desdefinicions (261)


derotisme. Claudicació davant la manca de passió.