21 de gener 2013

Desdefinicions (263)


equillibrisme. Intent de viure de la literatura.