16 de desembre 2013

Desdefinicions (285)

fred-eralisme. Reacció messetària davant la proposta de terceres vies.