13 de desembre 2013

Fusió cultural

Si voleu fer difusió de les vostres activitats literàries, o consultar les que estan programades, podeu anar al blog de Fusió cultural.