05 de febrer 2015

Llegint Benissanet, d'Artur Bladé i Desulvila

Fragment dedicat a l'hivern del magnífic llibre Benissanet, d'Artur Bladé i Desumvila.