16 d’abril 2016

Parrac, el fill del drac, de Pep Molist


Parrac, el fill deldrac, de Pep Molist
Il·lustracions: Bernadette Cuxart
Baula Edicions, 2016
Tots sabem que la llegenda del drac de Sant Jordi acaba amb la victòria del cavaller i la mort del drac. Al seu voltant, però, hi ha uns personatges per als quals la història continua.

En Parrac era fill de la Magalona, a quim tothom coneixia com el drac de Sant Jordi. En Parrac comença la seva valenta història tot fugint per buscar una mica de companyia. Trobarà una oca, un mussol i vés a saber quants personatges i quantes aventures més…