20 de desembre 2012

La vida


De trànsit. 
Només de trànsit? 
Sobretot de trànsit.