05 d’abril 2013

Cares del món (296)

Rafel Casas és un dels grans proveïdors de Cares del món d'aquesta secció del divendres, com ara aquesta sorpresa a la Cerdanya.