16 d’abril 2013

DEEP. Dispositiu d’Escriptura Efímera amb Pissarres.

El Centre d'Art Lo Pati i El Castell d' Amposta ha organitzat una activitat interessant que tindrà lloc els dies 20 i 23 d'abril: DEEP. Dispositiu d’Escriptura Efímera amb Pissarres. Trobareu més informació a la seva web
En què consisteix? 
Es proposen recollir pissarres de guix en desús (perquè han estat substituïdes per pissarres digitals o de retoladors) dels instituts i escoles de l’àrea d’influència del centre d’art per construir un dispositiu modular amb el que realitzar accions i intervencions en l’espai públic. 

Dispositiu d’escriptura efímera amb pissarres?
deep és un dispositiu frontissa entre art i educació. Les pissarres són originàriament un objecte escolar però, com en un ready-made, a l’articular-les en un dispositiu modular, esdevenen també un objecte artístic. 

A qui va adreçat? 
deep s’adreça a estudiants, artistes, dinamitzadors culturals, educadors, docents i qualsevol altre col·lectiu o persona interessada. Tanmateix, per qüestions estrictament logístiques i operatives, el projecte s’inicia a Amposta. Però es pretén estendre’l, a poc a poc, a altres poblacions properes fins abastar tota l’àrea d’influència del centre d’art.