02 d’abril 2013


Experiment literari; miro per la finestra i descric el primer que veig.
Travessen el pas de vianants agafats de la mà. Caminen a diferent ritme, per la longitud de les cames, entre moltes altres coses. Ella du a l’altra mà la bossa d’una botiga, ell es furga dissimuladament el nas.