12 d’abril 2013


Les segones oportunitats s'assemblen a les primeres. S'assemblen, només.