06 de maig 2013

Els déus reparteixen cartes marcades.
Adéus.