15 de maig 2013

No és important el color dels ulls, sinó els colors que miren.