20 de maig 2013

Per fer ben vius els somnis no s'han de tancar els ulls, sinó obrir les mans.