27 d’octubre 2014

Que els peus de plom no esdevinguin pous.