03 de març 2015

La nit no s'amaga, s'il·lumina.
.
Foto de David Jiménez. Carrer Montcada de Tortosa