31 de març 2015

set infinita

“Massa sal”, es queixa, però no parla de l’amanida. A la nit tindrà una set infinita.