08 d’agost 2017

Tots els iguals són persones davant la llei.

Tots els iguals són persones davant la llei.