12 de juny 2013

La felicitat és relativa, com l'alçada de les porteries quan els xiquets juguen al carrer.