02 de setembre 2014

Dalt de l'arbre es veuen bé les rames, no les arrels.