05 de novembre 2014

Ho mereixem; article a Cop d'ull

Aquest mes de novembre aparec dos cops al setmanari COP D'ULL: a la pàgina 29, com a notícia de l'edició del meu nou llibre El noi del costat del padrí, i a la pàgina 12, un article d'actualitat amb el títol HO MEREIXEM  on parlo sobre les meves emocions al voltant de la independència.