07 de desembre 2015

Desdefinicions

Individolista. Que es queda la tristesa per a ell tot sol.