21 de desembre 2015

Desdefinicions

folicitat. Alegria d’un escriptor quan aconsegueix omplir un foli del que se sent orgullós.