26 de desembre 2016

Desdefinicions (Preusonalitat)

Preusonalitat. Personalitat sotmesa a la llei del mercat.