27 d’octubre 2012

Endarrereix tots els rellotges de casa una hora. S'adona que un no va avançar-lo fa 6 mesos. I els llença tots.