13 de maig 2014

Mai plou a gust de tothom. Però a la pluja no li importa.