19 de setembre 2016

Desdefinicions (afortunedament)

Afortunedament. Que per fortuna sap nedar i no s'ofega.

Cap comentari: