06 d’octubre 2016

No recordo l’hora exacta.
Sí el dia, sí el mes, sí aquell any.
Sí recordo la tebiesa d’aquell bes,
tímid i primer, la passa indecisa.
No recordo el mínut precís,
sí l’impacte de l’ona expansiva

que em sacseja encara el cor.