10 d’octubre 2016

Passatgers dels temps


Ser passatgers del temps, no víctimes
.
Basat en una imatge de Harold Lloyd.