26 d’octubre 2016

Tresors caiguts


Tresors caiguts al carrer. Potser algun nadó l'enyora, o a l'inrevés. Que sigui de la marca Tris Ton és una premonicio?