14 de maig 2007

Desdefinicions III


ajupit.- Referent a certa glàndula mamària que, amb el pas dels anys, ha perdut la batalla contra la gravetat.

caritativa. - Que denota generositat envers la Hisensa Pública pagant gustosament un 16% de la base imponible.

fragància.- Perfum que envaeix la capital del Baix Cinca.

madura.- Dit de la fruita que necessita una mica de disciplina.

Cap comentari: