06 de febrer 2013

Les petjades a l'arena són fugisseres; la manca de petjades, una derrota.
.
Comentant una foto de Coia Valls al seu Facebook.