05 de febrer 2013

Sento el meu fill riure i, de fons, remor de notícies del món.
Quin món?