19 de març 2012

Desdefinicions (236)

Ajustament. Ens municipal que ha d’adaptar-se als temps de crisi.