02 de març 2012

Tres oceans i cinc mars desrpés, l'ampolla torna a la platja. Buida.