08 de març 2012

El cor, al centre del punt de mira. El dit, dispost a rebre l’ordre de prémer. Un colom, a la trajectòria de la bala.

Cap comentari: