23 de març 2012

Que la sang arribi al riu no és una frase feta. Quan ha de fer una faena, s’ho pren seriosament. L’Ebre taca els pobles veïns de passió mal entesa.

1 comentari:

Yves Gerbeau ha dit...

La passió, com a acte radical -i oposat a un altre sentiment- que és, sempre suscita mal entesos, no?